Všeobecná sestra - kombinované studium 2016/2017

Okruhy témat ke zkoušce z mikrobiologie:
1. Obecné zásady odběru a transportu materiálu na mikrobiologické vyšetření. Rozdíl mezi přímým a nepřímým průkazem včetně příkladů.
2. Septické stavy. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
3. Infekce centrálního nervového systému. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
4. Respirační infekce. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
5. Infekce oka. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
6. Infekce ran, kostí a měkkých tkání. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
7. Nákazy projevující se na kůži. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
8. Infekční průjmy a otravy z potravin. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
9. Močové infekce. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
10. Sexuálně přenosné nemoci. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
11. Infekce matky, plodu a novorozence. Jejich laboratorní diagnostika a nejčastější původci.
12. Nosokomiální nákazy

Základní studijní materiály - mikrobiologie:
Votava M, Ondrovčík P. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Skripta MU Brno 1998 nebo novější vydání. Koluje elektronická verze.
Výukové CD nebo on-line příručka s laboratorními metodami Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK. Prezenzace.
Výukové filmy: Anaerobní infekce; Taking the blood culture. Viz odkaz Film z hlavní stránky

Zkouší se testem v sobotu dne 27.5.2017 v 9:45 v Syllabově posluchárně. S sebou funkční propisovačku a číslo studenta (jako u přijímaček).

Doc. MUDr Marek Bednář, CSc.