Antibiotický původce QMC

 

Past Developments| A-Z Index | Doporučené postupy, plný text (Pdf) | Philosophy | Give Feedback | QMC Infection Control (intranet) | Microbiology Department (intranet)

 
Klinický průvodce zůstává průvodcem. Za zvolený léčebný postup vždy zodpovídá ošetřující lékař. Nevíte-li si rady, zeptejte se zkušenějšího kolegy nebo kontaktujte lékařského mikrobiologa .
Výsledky, o které se konzultující mikrobiolog opírá, jsou zpravidla k dispozici až po desáté hodině. Proto prosím dodržujte pravidla pro  telefonické konzultace.