· Pseudomonas aeruginosa ·


Morfologie

· Gram-negativní, pohyblivá, aerobní tyčka o průměru 1mm x 3mm; oxidáza a kataláza pozitivní; má polární bičíky; povrchmůže být pokryt hlenovou substancí.

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Fyziologie a biochemie

· Extrémně adaptabilní nenáročná bakterie, teplotní rozmezí 10°C - 42°C s optimem 35°C; využívá nitrát jako terminální akceptor elektronů.

· Roste na běžných kultivačních médiích /KA, EA, MacConkey agar/.

· Na krevním agaru mnoho izolátů tvoří zónu pravé ß-hemolýzy jako výsledek produkce 2 hemolyzínů: termolabilní fosfolipázy C a termostabilního glykolipidu ; 60% kmenů produkuje modrý pigment pyocyanin odpovědný za získávání anorganického fosfátu z prostředí a za modravé zbarvení hnisu v infikované ráně; pyoverdin a pyochelin slouží k akumulaci železa. Na Endově agaru vytváří nepravidelné kolonie s roztřepenými okraji a perleťovým leskem. Kolonie mají charakteristickou ovocnou vůni.

· Energii získává oxidativním metabolismem, neroste za anaerobních podmínek.

Pseudomonas aeruginosa

Faktory patogenity

· P.aeruginosa se v organismu vyskytuje i v mikrokoloniích.

· V patogenezi onemocnění, kromě glykokalyxu a pili sloužících k přichycení k hostitelské buňce a k ochraně proti fagocytóze, hrají také důležitou roli extracelulární enzymy:

 • exotoxin A- fragment B toxinu A je odpovědný za přichycení k hostitelské buňce a fragment A obsahující aktivní místo enzymu inaktivuje elongační faktor 2 eukaryotických buněk » inhibice syntézy bílkovin; má ADP-ribosyl- transferázovou aktivitu
 • exotoxin S- má ADP-ribosyl- transferázovou aktivitu neinhibuje však elongaci peptidového řetězce
 • fosfolipáza C- termolabilní hemolyzín- vede k atelektáze plicní tkáně s následnou nekrózou v důsledku přímého poškození surfaktantu
 • proteázy- jsou odpovědné za hemorhagické kožní projevy a korneální infekce
 • elastáza- degraduje komplement

 • Klinická manifestace

  · 


  Terapie

  · tzv. protipseudomonádové peniciliny: tikarcilin, piperacilin, azlocilin, karbenicilin - popř. v kombinaci s inhibitory ß-laktamázy amikacin, tobramycin, netilmicin,gentamicin

  · Pozn.: rychlý rozvoj rezistence u nosokomiálních kmenů

  [<<Mikrobiologie] [<Repetitorium]