Test Mikrobiologie 2 dne 2.1.2017

                                                                                                          Rozdělení výsledků.

 

Zde je možno si stáhnout otázky testu s procentuální shodou odpovědí studentů s autorem otázky a s diskriminační silou jednotlivých odpovědí. Shoda i  diskriminační síla zde mohou být ovlivněny faktem, že jde o již použitý test. Příští testy nebudou tak shovívavé jako tento a proto studenty nabádám k pečlivé přípravě i v letním semestru.

Neuspěvší studenti se přihlásí k přezkoušení u asistenta, který je měl na praktika.   

Limit je 225 bodů.

1002463 390 uspěl
1177033 390 uspěl
1213388 367 uspěl
1271820 288 uspěl
1274372 382 uspěl
1367949 400 uspěl
1371667 382 uspěl
1511774 380 uspěl
1559591 256 uspěl
1762431 398 uspěl
1812294 373 uspěl
1859176 393 uspěl
1877040 396 uspěl
1930522 301 uspěl
1964919 246 uspěl
1968593 358 uspěl
1994894 240 uspěl
2010943 370 uspěl
2018863 261 uspěl
2035132 363 uspěl
2175965 386 uspěl
2229964 177 neuspěl
2260401 365 uspěl
2274096 323 uspěl
2277913 344 uspěl
2355144 201 neuspěl
2396834 271 uspěl
2434212 201 neuspěl
2436467 400 uspěl
2437237 375 uspěl
2473933 392 uspěl
2483646 167 neuspěl
2971848 366 uspěl
3012724 351 uspěl
3032326 373 uspěl
3053963 392 uspěl
3096027 386 uspěl
3163391 172 neuspěl
3277516 377 uspěl
3306127 323 uspěl
3313486 310 uspěl
3327412 386 uspěl
3362678 400 uspěl
3437247 395 uspěl
3452867 320 uspěl
3548611 322 uspěl
3593304 400 uspěl
3660756 366 uspěl
3661471 378 uspěl
3909004 264 uspěl
4030730 262 uspěl
4078261 148 neuspěl
4113175 369 uspěl
4170782 364 uspěl
4271014 393 uspěl
4291617 398 uspěl
4316686 400 uspěl
4350049 323 uspěl
4391145 400 uspěl
4444385 316 uspěl
4449269 302 uspěl
4451755 397 uspěl
4519570 387 uspěl
4573261 166 neuspěl
4829957 297 uspěl
4840176 390 uspěl
4922544 351 uspěl
5118619 398 uspěl
5128101 396 uspěl
5251631 303 uspěl
5297831 379 uspěl
5308292 265 uspěl
5334934 392 uspěl
5418105 397 uspěl
5499945 400 uspěl
5675560 320 uspěl
5734861 379 uspěl
5751009 398 uspěl
5763791 350 uspěl
5851824 349 uspěl
5915921 377 uspěl
5954553 305 uspěl
6079579 320 uspěl
6092064 347 uspěl
6139782 396 uspěl
6191328 392 uspěl
6235933 379 uspěl
6323779 244 uspěl
6384180 249 uspěl
6437596 260 uspěl
6449586 336 uspěl
6498085 384 uspěl
6571620 371 uspěl
6757179 352 uspěl
6760314 362 uspěl
6826908 400 uspěl
6911773 364 uspěl
6936952 358 uspěl
7058491 387 uspěl
7133247 332 uspěl
7204648 340 uspěl
7244468 248 uspěl
7281945 393 uspěl
7455349 260 uspěl
7508996 400 uspěl
7698251 280 uspěl
7749467 397 uspěl
7795821 284 uspěl
8053925 236 uspěl
8074825 392 uspěl
8163716 214 neuspěl
8242454 395 uspěl
8255390 400 uspěl
8256391 382 uspěl
8271010 382 uspěl
8279634 299 uspěl
8292339 395 uspěl
8383320 360 uspěl
8442775 319 uspěl
8463389 400 uspěl
8494013 285 uspěl
8517058 254 uspěl
8527486 400 uspěl
8663413 263 uspěl
8694488 362 uspěl
8922496 380 uspěl
9018647 279 uspěl
9040724 400 uspěl
9078960 377 uspěl
9087650 314 uspěl
9103116 388 uspěl
9168390 254 uspěl
9173835 355 uspěl
9196924 388 uspěl
9269436 370 uspěl
9341673 326 uspěl
9350869 365 uspěl
9395375 223 neuspěl
9534338 400 uspěl
9557867 358 uspěl
9647231 398 uspěl
9762038 400 uspěl
9765536 348 uspěl
9782245 212 neuspěl
9846023 354 uspěl
9913222 333 uspěl
9913651 372 uspěl
9959763 380 uspěl

 

 Zde je možno si stáhnou své chybové hlášení (obsahuje jen chybné odpovědi):

  1002463 1177033 1213388 1271820 1274372 1367949 1371667 1511774 1559591 1762431 1812294 1859176 1877040 1930522 1964919 1968593 1994894 2010943 2018863 2035132 2175965 2229964 2260401 2274096 2277913 2355144 2396834 2434212 2436467 2437237 2473933 2483646 2971848 3012724 3032326 3053963 3096027 3163391 3277516 3306127 3313486 3327412 3362678 3437247 3452867 3548611 3593304 3660756 3661471 3909004 4030730 4078261 4113175 4170782 4271014 4291617 4316686 4350049 4391145 4444385 4449269 4451755 4519570 4573261 4829957 4840176 4922544 5118619 5128101 5251631 5297831 5308292 5334934 5418105 5499945 5675560 5734861 5751009 5763791 5851824 5915921 5954553 6079579 6092064 6139782 6191328 6235933 6323779 6384180 6437596 6449586 6498085 6571620 6757179 6760314 6826908 6911773 6936952 7058491 7133247 7204648 7244468 7281945 7455349 7508996 7698251 7749467 7795821 8053925 8074825 8163716 8242454 8255390 8256391 8271010 8279634 8292339 8383320 8442775 8463389 8494013 8517058 8527486 8663413 8694488 8922496 9018647 9040724 9078960 9087650 9103116 9168390 9173835 9196924 9269436 9341673 9350869 9395375 9534338 9557867 9647231 9762038 9765536 9782245 9846023 9913222 9913651 9959763

Pro studenty, kteří by chtěli znát své postavení nezkresleně, přinášíme grafické znázornění výsledků v roce 2013, kdy byl týž test použit poprvé. Posluchárny byly znázorněny separátně s ohledem na různě přísný dozor.Limit byl 225 bodů (stejný, jako dnes).