Test Mikrobiologie 3 dne 19.4.2017

Rozdělení výsledků. 

Otázky většinou velmi dobře fungovaly. VSEOB i AVSEOB měli stejné otázky a není mezi nimi významný rozdíl. Řada studentů se učila jen málo, a proto byla metoda hodnocení změněna na fixní limit (norm-referenced > criterion-referenced test). Otázky nebudou vyvěšeny, je však možně nahlížení podle studijního řádu, ve čtvrtek 27. 4. 2017, po domluvě se sekretářkou paní Petrou Lipertovou.  

Neuspěvší studenti se přihlásí k přezkoušení u asistenta, který je měl na podzimní praktika.  Paní asistentka Soukupová bude od 1.5.2017 nepřítomna a její studenty bude pak zkoušet doc. Bednář.

Limit je 22 bodů. Teoretické maximum 40 bodů. Nejlepší dosažený výsledek je 33 bodů.

Id.Numb points mark rank /199   Id.Numb points mark rank /199
1002463 28 uspěl 22   5734861 26 uspěl 53
1116346 22 passed 123   5751009 27 uspěl 38
1177033 22 uspěl 123   5763791 22 uspěl 123
1197603 27 passed 38   5770116 22 passed 123
1213388 21 neuspěl 144   5851824 22 uspěl 123
1240041 24 passed 88   5884868 26 passed 53
1271820 25 uspěl 73   5915921 22 uspěl 123
1274372 26 uspěl 53   5954553 24 uspěl 88
1371667 29 uspěl 10   6079579 25 uspěl 73
1452088 16 failed 185   6092064 21 neuspěl 144
1511774 23 uspěl 103   6139782 26 uspěl 53
1559591 25 uspěl 73   6175334 20 failed 153
1762431 24 uspěl 88   6191328 29 uspěl 10
1812294 23 uspěl 103   6235933 22 uspěl 123
1859176 23 uspěl 103   6323779 18 neuspěl 169
1877040 27 uspěl 38   6384180 26 uspěl 53
1964919 21 neuspěl 144   6437596 22 uspěl 123
1968593 27 uspěl 38   6449586 16 neuspěl 185
1994894 17 neuspěl 179   6498085 27 uspěl 38
2010943 24 uspěl 88   6571147 24 uspěl 88
2018863 26 uspěl 53   6610087 26 passed 53
2035132 26 uspěl 53   6728568 28 passed 22
2110702 21 failed 144   6757179 31 uspěl 4
2124903 23 passed 103   6760314 19 neuspěl 163
2229964 21 neuspěl 144   6826908 26 uspěl 53
2260401 20 neuspěl 153   6860029 22 passed 123
2274096 19 neuspěl 163   6911773 29 uspěl 10
2277913 25 uspěl 73   6936952 30 uspěl 7
2278375 23 uspěl 103   6963572 27 passed 38
2355144 20 neuspěl 153   7058491 27 uspěl 38
2357498 29 passed 10   7112886 26 passed 53
2369543 21 failed 144   7133247 22 uspěl 123
2436467 20 neuspěl 153   7204648 18 neuspěl 169
2437237 28 uspěl 22   7244468 17 neuspěl 179
2473933 29 uspěl 10   7252102 23 uspěl 103
2483646 23 uspěl 103   7256018 22 passed 123
2582371 18 failed 169   7263938 28 passed 22
2677675 20 failed 153   7272837 23 passed 103
2850331 23 passed 103   7281945 29 uspěl 10
2971848 24 uspěl 88   7283243 23 passed 103
3006630 33 passed 1   7423911 27 passed 38
3012724 15 neuspěl 191   7455349 15 neuspěl 191
3032326 18 neuspěl 169   7494322 23 uspěl 103
3034328 21 neuspěl 144   7508996 30 uspěl 7
3053963 28 uspěl 22   7510118 12 failed 198
3096027 23 uspěl 103   7629985 16 neuspěl 185
3144196 26 uspěl 53   7652304 28 passed 22
3155009 25 uspěl 73   7698251 28 uspěl 22
3163391 18 neuspěl 169   7749467 19 neuspěl 163
3277516 25 uspěl 73   7889794 27 passed 38
3306127 26 uspěl 53   7960128 12 failed 198
3312177 21 failed 144   8004755 28 passed 22
3313486 18 neuspěl 169   8053925 14 neuspěl 195
3327412 31 uspěl 4   8066641 22 passed 123
3362678 23 uspěl 103   8074825 17 neuspěl 179
3437247 25 uspěl 73   8163716 18 neuspěl 169
3452867 19 neuspěl 163   8242454 26 uspěl 53
3548611 28 uspěl 22   8255390 27 uspěl 38
3593304 28 uspěl 22   8256391 25 uspěl 73
3660756 27 uspěl 38   8271010 23 uspěl 103
3661471 29 uspěl 10   8279634 21 neuspěl 144
3909004 20 neuspěl 153   8292339 29 uspěl 10
3929772 24 passed 88   8321687 17 failed 179
3980977 17 failed 179   8383320 23 uspěl 103
4017354 22 passed 123   8442775 28 uspěl 22
4030730 20 neuspěl 153   8517058 31 uspěl 4
4056151 25 uspěl 73   8527486 30 uspěl 7
4078261 16 neuspěl 185   8636727 15 neuspěl 191
4113175 24 uspěl 88   8663413 25 uspěl 73
4170782 15 neuspěl 191   8681915 28 passed 22
4271014 26 uspěl 53   8694488 25 uspěl 73
4291617 26 uspěl 53   8838962 22 passed 123
4316686 26 uspěl 53   8922496 24 uspěl 88
4350049 16 neuspěl 185   8999375 18 neuspěl 169
4391145 27 uspěl 38   9018647 22 uspěl 123
4444385 22 uspěl 123   9040724 29 uspěl 10
4449269 29 uspěl 10   9078960 24 uspěl 88
4451755 29 uspěl 10   9087650 26 uspěl 53
4519570 22 uspěl 123   9103116 25 uspěl 73
4573261 22 uspěl 123   9168390 18 neuspěl 169
4623949 14 neuspěl 195   9173835 24 uspěl 88
4770502 22 passed 123   9196924 20 neuspěl 153
4792744 20 failed 153   9269436 24 uspěl 88
4829957 25 uspěl 73   9341673 22 uspěl 123
4840176 29 uspěl 10   9395375 19 neuspěl 163
4922544 27 uspěl 38   9396662 22 uspěl 123
4976235 18 failed 169   9414108 25 passed 73
5020521 23 passed 103   9432764 24 passed 88
5118619 26 uspěl 53   9455556 13 failed 197
5128101 33 uspěl 1   9534338 27 uspěl 38
5251631 23 uspěl 103   9557867 23 uspěl 103
5297831 23 uspěl 103   9612493 28 uspěl 22
5307962 26 passed 53   9647231 24 uspěl 88
5308292 17 neuspěl 179   9762038 28 uspěl 22
5308347 24 uspěl 88   9765536 27 uspěl 38
5334934 26 uspěl 53   9846023 28 uspěl 22
5412495 23 passed 103   9913222 16 neuspěl 185
5418105 19 neuspěl 163   9913651 25 uspěl 73
5499945 32 uspěl 3   9959763 20 neuspěl 153
5675560 28 uspěl 22 |