Test Mikrobiologie 4 a farmakologie dne 15.5.2017

 

  Limit je mikrobiologie je 272  bodů, teoretické maximum 400 bodů. Limit farmakologie je 141 bodů, teoretické maximum je 200 bodů. Mírná pozitivní pořadová korelace mezi oběma testy (Spearman R = +0,57), statisticky významná.

Z napočítaných 155 studentů 20 test neodevzdalo (Burian 9, Syllaba 11), důvod neznámý. 

Otázky nebudou vyvěšeny, bude však možně nahlížení podle studijního řádu. Datum a místo nahlížení budou oznámeny.

Studenti neuspěvší z testu z farmakologie se budou řídit pokyny Ústavu farmakologie. 

Studenti neuspěvší z testu z mikrobiologie se přihlásí k přezkoušení u asistenta, který je měl na podzimní praktika, důraz bude kladen na parazitologii.  

 

Číslo studenta Mikrobiologie body Mikrobiologie pořadí ze 135 Mikrobiologie hodnocení Farmakologie body Farmakologie pořadí ze 135 Farmakologie hodnocení
1048124 279 107 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
1052854 312 69 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
1056715 342 20 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
1126147 313 66 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
1146915 356 11 uspěl(-a) 180 10 uspěl(-a)
1212343 335 33 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
1231505 326 48 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
1496011 290 96 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
1513171 295 89 uspěl(-a) 146 109 uspěl(-a)
1539703 361 5 uspěl(-a) 188 2 uspěl(-a)
1595187 336 32 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
1628561 245 128 neuspěl(-a) 146 109 uspěl(-a)
1679744 319 58 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
1787566 293 92 uspěl(-a) 144 114 uspěl(-a)
1796553 324 53 uspěl(-a) 176 17 uspěl(-a)
1812976 333 35 uspěl(-a) 184 6 uspěl(-a)
1941621 273 110 uspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)
1943260 289 97 uspěl(-a) 138 123 neuspěl(-a)
1946670 353 14 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
2078791 306 74 uspěl(-a) 162 68 uspěl(-a)
2124793 251 123 neuspěl(-a) 126 134 neuspěl(-a)
2167913 365 3 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
2181531 331 43 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
2206369 246 127 neuspěl(-a) 146 109 uspěl(-a)
2227797 250 126 neuspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
2391411 264 116 neuspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
2438436 318 59 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
2440999 312 69 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
2475605 361 5 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
2599300 339 26 uspěl(-a) 192 1 uspěl(-a)
2789457 302 81 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
2826219 318 59 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
2843775 308 72 uspěl(-a) 176 17 uspěl(-a)
2918685 280 105 uspěl(-a) 154 85 uspěl(-a)
2947065 370 1 uspěl(-a) 182 7 uspěl(-a)
2967250 358 7 uspěl(-a) 178 14 uspěl(-a)
2973289 332 38 uspěl(-a) 180 10 uspěl(-a)
3017113 295 89 uspěl(-a) 140 120 neuspěl(-a)
3053963 342 20 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
3150048 296 88 uspěl(-a) 162 68 uspěl(-a)
3280233 282 102 uspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)
3352723 289 97 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
3354560 324 53 uspěl(-a) 158 78 uspěl(-a)
3399924 294 91 uspěl(-a) 160 73 uspěl(-a)
3438028 320 56 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
3476979 306 74 uspěl(-a) 154 85 uspěl(-a)
3490696 329 45 uspěl(-a) 158 78 uspěl(-a)
3603468 314 63 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
3708760 258 117 neuspěl(-a) 186 4 uspěl(-a)
3831828 303 79 uspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
3851045 288 99 uspěl(-a) 144 114 uspěl(-a)
3963212 292 93 uspěl(-a) 154 85 uspěl(-a)
3966831 315 62 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
4020203 312 69 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
4112383 242 131 neuspěl(-a) 158 78 uspěl(-a)
4185621 353 14 uspěl(-a) 180 10 uspěl(-a)
4368650 291 94 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
4375888 329 45 uspěl(-a) 154 85 uspěl(-a)
4378572 281 104 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
4512882 223 135 neuspěl(-a) 156 82 uspěl(-a)
4523233 255 120 neuspěl(-a) 156 82 uspěl(-a)
4684834 325 52 uspěl(-a) 160 73 uspěl(-a)
4766212 332 38 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
4833906 278 108 uspěl(-a) 140 120 neuspěl(-a)
4844202 302 81 uspěl(-a) 144 114 uspěl(-a)
4886211 304 77 uspěl(-a) 138 123 neuspěl(-a)
5033523 285 101 uspěl(-a) 162 68 uspěl(-a)
5053334 339 26 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
5082165 358 7 uspěl(-a) 180 10 uspěl(-a)
5137275 226 134 neuspěl(-a) 160 73 uspěl(-a)
5180186 291 94 uspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
5278482 313 66 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
5312043 277 109 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
5317334 257 118 neuspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)
5362698 252 122 neuspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
5371806 299 86 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
5387195 337 30 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
5405983 354 12 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
5413870 338 29 uspěl(-a) 178 14 uspěl(-a)
5428082 326 48 uspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
5551172 302 81 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
5934918 253 121 neuspěl(-a) 158 78 uspěl(-a)
5997893 362 4 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
6097212 240 132 neuspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
6101524 354 12 uspěl(-a) 182 7 uspěl(-a)
6122237 300 85 uspěl(-a) 136 125 neuspěl(-a)
6123898 243 130 neuspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)
6167414 313 66 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
6253159 340 24 uspěl(-a) 186 4 uspěl(-a)
6347627 357 10 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
6394509 324 53 uspěl(-a) 156 82 uspěl(-a)
6512110 326 48 uspěl(-a) 160 73 uspěl(-a)
6770016 251 123 neuspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)
6783139 341 23 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
6791488 270 112 neuspěl(-a) 160 73 uspěl(-a)
6871645 370 1 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
6943376 301 84 uspěl(-a) 166 50 uspěl(-a)
7015261 332 38 uspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
7029099 358 7 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
7126911 244 129 neuspěl(-a) 134 127 neuspěl(-a)
7186234 352 16 uspěl(-a) 176 17 uspěl(-a)
7208212 306 74 uspěl(-a) 134 127 neuspěl(-a)
7221720 304 77 uspěl(-a) 132 130 neuspěl(-a)
7279921 332 38 uspěl(-a) 136 125 neuspěl(-a)
7335130 339 26 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
7402241 333 35 uspěl(-a) 152 89 uspěl(-a)
7455349 280 105 uspěl(-a) 116 135 neuspěl(-a)
7657188 331 43 uspěl(-a) 134 127 neuspěl(-a)
7830834 282 102 uspěl(-a) 144 114 uspěl(-a)
7862657 340 24 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
7863570 342 20 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
7897351 257 118 neuspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
8044267 308 72 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
8096451 326 48 uspěl(-a) 142 119 uspěl(-a)
8121377 314 63 uspěl(-a) 188 2 uspěl(-a)
8152848 320 56 uspěl(-a) 162 68 uspěl(-a)
8182427 346 18 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
8202183 328 47 uspěl(-a) 162 68 uspěl(-a)
8336526 345 19 uspěl(-a) 174 20 uspěl(-a)
8561465 272 111 neuspěl(-a) 132 130 neuspěl(-a)
8627091 317 61 uspěl(-a) 146 109 uspěl(-a)
8767022 236 133 neuspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
8846805 251 123 neuspěl(-a) 140 120 neuspěl(-a)
8894061 297 87 uspěl(-a) 132 130 neuspěl(-a)
9225590 333 35 uspěl(-a) 178 14 uspěl(-a)
9389391 348 17 uspěl(-a) 182 7 uspěl(-a)
9483419 335 33 uspěl(-a) 170 38 uspěl(-a)
9503307 332 38 uspěl(-a) 146 109 uspěl(-a)
9512492 314 63 uspěl(-a) 164 58 uspěl(-a)
9530477 267 114 neuspěl(-a) 128 133 neuspěl(-a)
9577546 303 79 uspěl(-a) 172 32 uspěl(-a)
9664325 337 30 uspěl(-a) 168 44 uspěl(-a)
9723439 269 113 neuspěl(-a) 148 103 uspěl(-a)
9811670 286 100 uspěl(-a) 144 114 uspěl(-a)
9939039 265 115 neuspěl(-a) 150 97 uspěl(-a)