F L U O R O CH I N O L O N Y

 

Mechanismus účinku:

 

Klasifikace fluorochinolonů:

Kyselina nalidixová

Kyselina oxolinová

Cinoxacin

Norfloxacin

Ciprofloxacin

Lomefloxacin

Ofloxacin

Levofloxacin

Sparfloxacin

Gatifloxacin

Grepafloxacin

Trovafloxacin

Moxifloxacin

Pozn.: Třetí a čtvrtá generace bývají někdy označované jako fluorochinolony s rozšířeným spektrem

Aktivita in vitro:

Třetí a čtvrtá generace jsou účinější proti Str. pneumoniae a některým kmenům stafylokoků v porovnání s konvenčními fluorochinolony

Všechny generace jsou velmi dobře účinné vůči gram-negativním bakteriím.

Proti P.aeruginosa se citlivost liší ciprofloxacin = trovofloxacin > levofloxacin = gatifloxacin = moxifloxacin > ofloxacin

Nejúčinější je trovofloxacin, více než moxifloxacin; ostatní jsou vesměs neúčinné

Farmakokinetika:

Farmakodynamika:

Nežádoucí účinky:

Indikace:

Fluorochinolony jsou lékem první volby pouze pro:

Jiné užití:

Mechanismus resistence:

Poznámky:

 

 

ÚPRAVA DÁVKOVÁNÍ PŘI RENÁLNÍM SELHÁVÁNÍ

 

Clearance kreatininu (ml/min)

 

Hemodialysa (HD)

 >50

10-50

<10

Ciprofloxacin

100%*

50-75%*

50%*

250mg p.o. nebo 200mg i.v.2x denně

Ofloxacin

100%*

200-400mg 1x denně

200mg 1x denně

100-200 mg po HD

Levofloxacin

100%*

250mg za 24-48 hod po iniciální dávce 500mg

250mg 1x za 48hod po iniciální dávce 500mg

250mg 1x za 48hod po iniciální dávce 500mg

* % normální denní dávky

Pozn.: Dle Drug prescribing in renal failure: dosing guidelines for adult, 4th ed. Philadelphia:American College of Physicians, 1999