M O N O B A K T A M Y   A  K A R B A P E N E M Y

 

AZTREONAM

Mechanismus účinku:

Aktivita in vitro:

Farmakokinetika:

Nežádoucí účinky:

Indikace:

AZTERONAM NENÍ LÉKEM PRVNÍ VOLBY PRO ŽÁDNÉHO PATOGENA

Užití:

Mechanismus resistence:

 

 

KARBAPENEMY

 

Mechanismus účinku:

Klasifikace:

Aktivita in vitro:

Farmakokinetika:

Nežádoucí účinky:

Indikace:

Lékem volby pouze pro život ohrožující nosokomiální infekce vyvolané některými kmeny Enterobacter spp., Serratia spp., C. freundii, Campylobacter fetus

Jiné užití:

Mechanismus resistence:

Poznámky:

Imipenem není doporučen pro terapii infekcí CNS, vzhledem k riziku vyvolání epileptického záchvatu; monoterapii pseudomonádových infekcí; chirurgickou profylaxi; terapii infekcí vyvolaných MRSA, VRE