vzpomínka ...
   
Prof. MUDr František Patočka, DrSc - zakladatel moderní české a slovenské lékařské mikrobiologie
 
* 22.10.1904 Turnov

+14.3.1985 Praha

 

Publikace prof. MUDr Františka Patočky, DrSc:


1. Patočka F. Jenoduchá metoda ku stanovení intensity zákalů. Revue v neurologii a psychiatrii, 1926; č.5-6:3-5 [htm] [pdf-269kB]

2. Patočka F. Serodiagnostika tuberkulosy vazbou komplementu dle Neuburg-Klopstocka. Liječnični Vjesnik, 1929;2:67-70 [htm] [pdf-546kB]

3. Honl I, Patočka F. Ochranné očkovací methody proti tuberkulose a jejich výsledky. Zvláštní otisk z knihy Přednášky o tuberkulose. Duben 1929. [htm] [pdf-2039kB]

4. Dujarric de la Rivière R, Patocka F. Staphylocoques de la lymphe vaccinale et virus vaccinal. Comptes rendus des séances de la Société de biologie (Séance du 24 mai 1930), 1930;CIV (=504):367-369. [htm] [pdf-457kB]

5. Patočka F. Srovnání tkáňových kultur Carella a jejich modifikace dle Borella. Význam pro biologický experiment. ČLČ, 1930;(č.50):(zvláštní otisk)1-8 [htm] [pdf-581kB]

6. Teisinger J, Patočka F. Weilova nemoc. ČLČ, 1931;(č.45):(zvláštní otisk)1-10 [htm] [pdf-586kB]

7. Mikrobiologická společnost československá. ČLČ, 1932; (č.11) [htm] [pdf-391kB]

8. (Habilitační práce). Patočka F. Zvláštní případ mikrobiálního antagonismu fermentativní povahy. Polycoccus Honli. Rozpravy II. třídy České akademie. Ročník XLII, Tř. II, Číslo 2;1-23 [htm] [pdf - 3255 kB]

9. Patočka F. Un nouveau cas d'antagonisme microbien de nature fermentative. Polycoque de Honl. Bull. Internat. de l'Académie des Sciences de Boheme. 1932 [htm] [pdf-97kB]

10. Patočka F. O novém účinném antiseptiku thymolové řady. Praktický lékař 1932;6:1-3 [htm] [pdf-191kB]

11. Patočka F. Sur les propriétés pathogènés des microbes ressemblant aux bacilles du charbon. Bull. Internat. de l'Académie de Bohême, 1934 [htm] [pdf-1685kB]

12. Patočka F. Z lékařské prakse: Příspěvek k metodice hemokultur. ČLČ, 1934:22:612-613 [pdf-209kB]

13. Patočka F. Krevní skupiny v soudním lékařství. Bezpečnostní služba, 1935;5:3-7 (č.7) [htm] [pdf-585kB]

14. Patočka F. Bacil plynové flegmony jako vyvolavatel bakteriemií a sepsí. ČLČ, 1935;(33):(zvláštní otisk)1-23 [htm] [pdf-1596kB]

15. Patočka F, Obrtel J. Případ mykosy sliznice dutiny ústní s pozitivním nálezem leptotrich. Česká dermatologie, 1935;15(8) (zvláštní otisk) 1-16 [htm] [pdf-5467kB]

16. Patočka F. Příspěvek  k diagnostice mikrobů striktně anaerobních. ČLČ, 1936;(16):(zvláštní otisk) 1-22 [htm] [pdf-1436kB]

17. Patočka F. Prof Dr. Ivan Honl mrtev. ČLČ, 1936;(25):(zvláštní otisk) 1-5 [htm] [pdf-265kB]

18. Patočka F. Méthode nouvelle de culture des microbes aérobies et anaérobies stricts provenant du sang. Extrait des Compes rendus des séances de la Société de biologie. (Séance du 24 octobre 1936.), 1936;73:478 [htm] [pdf-143kB]

19. Patočka F. Nové kultivační možnosti striktně anaerobních mikrobů. ČLČ, 1936;(41-43):(zvláštní otisk) 1-44 [htm] [pdf-1694kB]

20. Patočka F. Filtrovatelné viry. V: Thomayerova sbírka  přednášek a rozprav v oboru lékařském. Pelnář J, Jirásek A. (vyd.) 1936;(182):1-29 [htm] [pdf-1699kB]

21. Patočka F, Ilavský J. K methodice barvení pouzder a hlenových schránek mikrobielních. ČLČ, 1937;(č.32):(zvláštní otisk) 1-11 [htm] [pdf-412kB] 

22. Patočka F. Recenze knihy Prof. Dr. Václava Tomáška: Bakteriologie. ČLČ, 1938;(č. 2):(zvláštní otisk) 1-5 [htm] [pdf-330kB]

23. Patočka F. Pokus o standardizaci method ke zkoušení antiseptik, modifikací Rideal-Walkerova testu na podkladě vyšetřovacího způsobu Jensenova. ČLČ, 1938;(č.29):(zvláštní otisk) 1-16 [htm] [pdf-615kB]

24. Patočka . Aetiologie válečných infekcí. V: Thomayerova sbírka  přednášek a rozprav v oboru lékařském. Pelnář J, Jirásek A. (vyd.) 1938;(192):1-29 [htm] [pdf-1739kB]

25. Patočka F. Nové bezvaječné prostředí pro isolaci Mycobacteria tuberculosis. Rozhledy v tuberkulose, vědecká příloha časopisu "Boj proti tuberkulose", 1939;(č. 2):(zvláštní otisk)1-8 [htm] [pdf-269kB]

26. Patočka F, Ilavský J. L'acide L-ascorbique et les anaérobies. Extrait des Ann. Inst. Pasteur, 1939;62:296-317 [htm] [pdf-883kB] 

27. Patočka F. Souhrn bez názvu - O epidemii chřipky a o chřipkovém viru. ČLČ, 1939;(č.36):(zvláštní otisk) 1  [htm] [pdf-61kB] 

28. Patočka F. Současné názory na rheumatické viry.  ČLČ, 1940;(č.9):(zvláštní otisk) 1-24 [htm] [pdf-1747kB] 

29. Patočka F. Poznámky bakteriologa k epidemii poliomyelitidy v Čechách v roce 1939. ČLČ, 1940;(č.10):(zvláštní otisk) 1-9 [htm] [pdf-562kB] 

30. Patočka F. Příspěvek k debatě o chřipce 1941. ČLČ, 1941;80:1928 [htm] [pdf-192kB] 

31. Patočka F, Málek I. Nová účinná chemoterapeutika.ČLČ, 1941;80:149 [htm] [pdf-562kB]

32. Patočka F. O chřipkovém viru. ČLČ, 1941;81:813 [htm] [pdf-2528kB]

33. Patočka F. Experimentální poliomyelitis ve světle nejnovějších výzkumů. ČLČ, 1941;80:1594 [htm] [pdf-1439kB]

34. Patočka F. Ueber eine erfolgreiche Uebertragung des Poliomyelitisvirus vom Menschen auf das Frettchen. Zbl. Bakt. Parasit. Infekt. I. Abt. Orig. 1941;148:15-28 [htm] [pdf-1045kB]

35. Patočka F. 50 let Behringova antitoxinu. ČLČ 1941;80:29 [htm] [pdf-172 9kB]

36. Patočka F, Wagner V. Případ lidské pasteurelosy se zjištěným zdrojem infekce. ČLČ 1943;82:997 [htm] [pdf-1253kB] 

37. Patočka F, Šebek V. Ranná a puerperální difterie. ČLČ 1944;83:1 [htm] [pdf-3699kB]

38. Patočka F, Šefrna V. Příspěvek k otázce vitality bakterielních spor. Předneseno ve Spolku českých lékařů 25.listopadu 1940. Název časopisu nezjištěn. [htm] [pdf-1277kB]

39. Patočka F. V čem a jak může pomoci moderní bakteriolog chirurgovi při jeho léčebné práci. Rozhledy v chirurgii 1945 (S.1); 24:21 [htm] [pdf-805kB]

40. Patočka F, Raška K. Boj proti epidemickým nákazám v prvém roce osvobození. ČLČ 1945;85:607 [htm] [pdf-343kB]

41. Jedlička V, Patočka F. Essenciální panmyelofthisa se získanou anafylaxií dřeně kostní k jaterním přípravkům Pernaemylu a Campolonu. ČLČ 1945;84:1091 [htm] [pdf-1008kB]

42. Patočka F, Pilař J, Vondráček V. Příspěvek ke kasuistice a etiologii zosteru. ČLČ 1947;86:97 [htm] [pdf-701kB]

43. Patočka F, Raška K. Zdravotnická služba při odsunu Němců z ČSR. Zdravotnické aktuality 1947;6:1-30  [htm] [pdf-1346kB]

44. Patočka F, Šebek V. Výskyt a význam anaerobní poševní flory. Čs. gyn. 1947;12(26):24-38  [htm] [pdf-718kB]

45. Patočka F, Reynes V. Étude d'un espece anaérobie: Leptotrichia vaginalis n. sp. Ann. Inst. Pasteur 1947;73:559 [htm] [pdf-128kB]

46. Patočka F, Prévot R. Étude d'un nouvelle espece anaerobie Capsularis stabilis n. sp. Ann. Inst. Pasteur 1947;73:838 [htm] [pdf-136kB]

47. Patočka F, Laplanche J. Étude des caractéres biochimiques se deux espéces de Spherophorus: Sph. gulosus et Sph. mortiferus. Ann. Inst. Pasteur 1947;73:1206 [htm] [pdf-110kB]

48. Koerber R, Patocka F. Recherches sur Fusobacillus plauti. Ann. Inst. Pasteur 1948;74:234 [htm] [pdf-113kB]

49. Patočka F, Šebek V. Leptotrichia vaginalis n. sp. ČLČ 1948;87:99 [htm] [pdf-686kB]

50. Patočka F. Virus poliomyelitidy. ČLČ 1950;88:1263[htm] [pdf-2058kB]

51. Patočka F, Novotný P. Plectridium capitovale varietas nova jako příležitostný vyvolavatel lidského onemocnění. [htm] [pdf-879kB]

52. Patočka F, Kubelka V, Žáček. Pokud o částečnou purifikaci viru encefalomyelitis enzootica suum. Biologické listy 1950;roč.31:41-56 (č.1) [htm] [pdf-961kB]

53. Patočka F, Suchanová M. Borrelomycetaceae a L-organismy. ČLČ 1950;89:1463-1469  [htm] [pdf-922kB]

54. Patočka F, Suchanová M. Bakteriální cyklus t.zv. L-forem mikrobů. ? ?;?:90-99 [htm] [pdf-686kB]

55. Patocka F, Kubelka V, Slavik J, Bohac J. About some biological and immunological properties of hog encephalomyelitis virus (Encephalomyelitis enzootica suum). Estrato dagli Atti del Congresso Internationale di Microbiologia Roma. 1953;3:181-183 (Sez VIII).  [htm] [pdf-234kB]

56. Patočka F, Kubelka V, Slavík K, Boháč J. O některých biologických vlastnostech viru Encephalomyelitis enzootica suis.(Těšínská choroba.)  Věstník československé akademie zemědělské 1951;(č. 10): 461-475 [htm] [pdf-2319kB]

57. Patočka F, Kubelka V, Slavík K, Boháč J. O některých biologických vlastnostech viru Encephalomyelitis enzootica suis. (Těšínská choroba). About Some biological Properties of the Hog Paralysis Virus. Zdroj nejasný - text víceméně odpovídá publikaci 56, navíc ruské a anglické resumé  [htm] [pdf-1721kB]

58. Patočka F, Šebek V. Nový druh anaerobního mikroba, tvořícího pohyblivé kolonie. Rozpravy II. třídy Česk0 Akademie 1951;61(24):1-18 [htm] [pdf-9855kB]

59. Patočka F, Šebek V. Moving Colonies in Anerobic Microbe Isolated from Vaginal Discharge. Bulletin. International de l'Académie tchéque des Sciences 1951. Extrait du texte tchéque publié dans la revue Rozpravy II.třídy České akademie. 1951;61(24):1-18  [htm] [pdf-8654kB]

60. Patočka F, Koštíř JV, Kroulíková J. Pigment hnědých streptokoků skupiny B.  [htm] [pdf-625kB]

61. Patočka F. Zasílání materiálu k mikrobiologickému vyšetření. [htm]

62. Patočka F, Kubelka V, Boháč J. Příspěvek k imunologii nakažlivé obrny vepřů (encephalomyelitis enzootica suis). Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie 1953;2:22-43 [htm] [pdf-2142kB]

63. Patočka F, Benda A, Vacek V, Benešová E.  Listeria as causal agent of death in new-borns in Czechoslovakia. Atti del congresso internazionale di microbiologia Roma, 6-12 Settembre 1953;4:436- 437[htm] [pdf-1958kB]

64. Patočka F, Benda A, Stárka J. Listeriové infekce novorozenců. ČEMI 1953;2:325-339 [htm] [pdf-2586kB]

65. Patočka F, Kubelka V, Mandlíková Z. Studie o Q rickettsiose I. Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie 1953;2:340-352 [htm] [pdf-2480kB]

66. Patočka F, Slonim D. Pokus o imunisaci proti chřipce za použití lipoidních adjuvancií. Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie 1953;3:121-131 [htm] [pdf-1233kB]

67. Patočka F. The biological significance of zoonoses. (Časopis a datum neuvedeny.) [htm] [pdf-374kB]

68. Patočka F. O virusu poliomyelitidy. V: Poliomyelitis, soubor přednášek z celostátní konference o neuroinfekcích v březnu 1954 v Praze. Procházka J, Patočka F, Žáček K, Raška K, Radkovský J. ed. Státní zdravotnické nakladatelství Praha 1954. str. 22-46 [htm] [pdf-2422kB]

69. Kubelka V, Patočka F. Ein Purifikat des Virus der Teschener Krankheit der Schweine (Encephalomyelitis enzootika suis) im Elektronenmikroskop. Archiv für Experimentelle Veterinärmedizin 1954;8:666-674 [htm] [pdf-4342kB]

70. Patočka F. Anthropozoonosy. ČLČ 1955;94:1177-1186 [htm] [pdf-1248kB]

71. Patočka F. Lidské varianty Corynebakteria pyogenes. ČLČ 1955;94:1323-1335 [htm] [pdf-1456kB]

72. Patočka F, Hloucal L, Menčíková E. Listeriová meningoencephalitis. Vnitřní lékařství 1956;2:193-201 [htm] [pdf-1077kB]

73. Patočka F, Hloucal L, Menčíková E. Beitrag zur menschlichen Listeriose. Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1956;86:808-817 [htm] [pdf-794kB]

74. Suchanová M, Menčíková E, Patočka F, Benešová D. Experimentální příspěvek k adnátním listeriosám. (Časopis a datum neuvedeny.) [htm] [pdf-794kB]

75. Patočka F. Diskuse k referátům na thema angina (K etiologii angin jiného než streptokokového původu). V: Streptokokové nákazy - sborník refertů a diskusních příspěvků na sjezdu "Streptokokové nákazy" v Praze ve dnech 18. - 20.XI.1954. Státní zdravotnické nakladatelství - Praha 1954 str. 196-199. [htm] [pdf-401kB]

76. Patočka F, Schindler J. Průzkum faktorů ovlivňujících virulenci Listeria monocytogenes. ČEMI 1956;5:229-235 [htm] [pdf-578kB]

77. Patočka F, Schindler J. Nové isolace atypických korynebakterií u člověka ve srovnání s některými zvířecími kmeny. ČEMI 1956;5268-273 [htm] [pdf-565kB]

78. John C, Patočka F. Brucelosa lidí a její epidemiologie. Praktický lékař 1957;(4):133-136 [htm] [pdf-409kB]

79. Patočka F, John C. Diagnostika brucelosy lidí ve světle nových poznatků. V: Pokroky vo výskume brucelózy str. 315-326, vydavatel a rok neuvedeny. [htm]

80. Suchanová M, Patočka F. Pokus o dosažení L forem Listeria monocytogenes. ČEMI 1957;6:133-139 [htm] [pdf-4693kB]

81. Patočka F, Kubelka V, Korych B. Kultivace virusu Encephalomyelitis enzootica suum v homologní tkáni I. ČEMI 1957;6:162-165 [htm] [pdf-405kB] 

82. Korych B, Patočka F, Kubelka V. Kultivace virusu Encephalomyelitis enzootica suum v homologní tkáni II. ČEMI 1957;6:166-168 [htm] [pdf-355kB] 

83. Patočka F, Schindler J, Mára M. Glycinový lysát Listeria monocytogenes a jeho vliv na experimentální listeriosu. Acta Univ.Carol.Med. 1958;3:317-326 Patočka F, Kubelka V, Korych B. Kultivace virusu Encephalomyelitis enzootica suum v homologní tkáni I. ČEMI 1957;6:192-165 [htm] [pdf-774kB] 

84. Patočka F. Úvodní slovo k anthropozoonosám (součást monografie Anhropozoonosy -?- 1957), 12 stran [htm] [pdf-1115kB] 

85. Patočka F. Listeriosy (součást monografie Anhropozoonosy -?- 1957), 17 stran [htm] [pdf-1803kB] 

86. Patočka F. Infekce vyvolané atypickými korynebakteriemi (součást monografie Anhropozoonosy -?- 1957), 12 stran [htm] [pdf-1290kB] 

87. Patočka F, Schindler J, Mára M. Endocellular Substances of Listeria monocytogenes influencing its Virulence. Abstract of VII. International Congress for Microbiol. Stockholm (1958) 15-16.

88. Patočka F, Kubelka V, Korych B. Experimental model immunization of swine against Teschen disease with a formalin-killed virus from tissue culture. J.HEMI 1958;2:250-252 [htm] [pdf-201kB] 

89. Patočka F, Kubelka V, Korych B. Experimentalnaja immunizacija sviněj protiv bolezni Tešena vyraščonnym v tkanivych kulturach virusom, ubitym formalinom. J.HEMI 1958;2:327-329 [htm] [pdf-229kB] 

90. Patočka F. Corynebacterium diphtheriae. 1958 11 stran. [htm] [pdf-6937kB] 

91. Patočka F. Atypické korynebaktérie. 1958 7 stran. [htm] [pdf-2702kB] 

92. Patočka F, Pohunek M. Změny lidské mikrobní flóry po podávání perorálního penicilinu, chlortetracyklinu a oxytetracyklinu. ČLČ 1959; číslo 12: 358-364 [htm] [pdf-624kB] 

93. Patočka F, Schreiber E, Kubelka V, Korb J, John C, Schön E. An attempt to transmit the human influenza virus strain A-SING 57 to swine (preliminary report). J.HEMI 1958;2:9-15 [htm] [pdf-548kB] 

94. Patočka F, Schreiber E, Kubelka V, Korb J, John C, Schön E. Popytka zaraženija sviněj čelověčeskim štamom virusa grippa A-SING 57 (Predpravitělnoje soobščenije) J.HEMI 1958;2:268-273[htm] [pdf-466kB] 

95.Suchanová M, Menčíková E, Patočka F, Benešová D. Experimentelle Listeriose der Kaninchen. 17 stran. (Snad nějaký východoněmecký sborník) [htm] [pdf-7870kB] 

96. Patočka F, Kubelka V, Šrajbr E, John C, Korb J, Schon E. Některé zkušenosti z epidemie chřipky v zimě 1957-1958. Acta Univ.Carol. 1959;4 (supplementum 7):474-485 [htm] [pdf-923kB] 

97. Korych B, Patočka F, Kubelka V. Inaktivace virusu infekční obrny vepřů formalinem. (Doplněk k práci č. 88), 3 strany [htm] [pdf-249kB] 

98. Patočka F, Schindler J, Mára M. Studies on the pathogenicity of Listeria monocytogenes I. Protein substance Isolated from cells of Listeria monocytogenes genus enhancing listeric infection. Zbl. Bakt. Parasit. Inf. Hyg. I. Orig. 1959;174:573-585 [htm] [pdf-1010kB] 

99. Patočka F, Schindler J, Mára M. Studies on the pathogenicity of Listeria monocytogenes II. Influence of substances isolated from cells of Listeria monocytogenes on experimental listeriosis in white mice. Zbl. Bakt. Parasit. Inf. Hyg. I. Orig. 1959;174:586-593 [htm] [pdf-660kB] 

100. Patočka F, Kubelka V, Korych B. A comparision of the biological properties and pathogenesis of hog encephalomyelitis and human poliomyelitis. J.HEMI 1959;3(1):1-17 [htm] [pdf-3368kB] 

101. Patočka F. Úvodní slovo. Acta Univ.Carol.1959;4 (Suppl7/1959):409-410 [htm] [pdf-186kB] 

102. Patočka F, John C, Kubelka V, Korb J, Šrajbr E. Attempts to influence antibody formation by tetracycline. Folia microb. 1960;5:10-20 [htm] [pdf-1353kB] 

103. Patočka F, John C, Kubelka V, Korb J ,Šrajbr E. The influence of tetracycline on the formation of antibodies in immunization and infection experiment.Proceedings of the symposium on antibiotics in Prague,May 18-23,1959. Praha (1960) 260-261.

104. Patočka F, Souček A, Mára M. Někotoryje novyje dannyje o biologičeskich osobennosťjach i toxinogeneze atipičnych gemolitičeskich korinebakterij ot čelovjeka. J.HEMI 1961;5:112-114 [htm] [pdf-220kB] 

105. Patočka F, Souček A, Mára M. New observations on biological properties and toxigenesis of atypical heamolytic corynebacteria isolated from humans. J.HEMI 1960;4:307-308 [htm] [pdf-174kB] 

106. Patočka F, Mára M, Schindler J. Pyridoxine as an essential growth factor of Listeria monocytogenes. J.HEMI 1960;4:504-508 [htm] [pdf-338kB] 

107. Korych B, Patočka F, Hořejší J, Kubelka V. Biologické vlastnosti viru infekční obrny vepřů kultivovaného na tkáňových kulturách stabilní linie epithelu vepřových ledvinných buněk (kmen PK). Veterinární medicína. 1961;6(1):47-52 [htm] [pdf-5734kB] 

108. Korych B, Šrajbr E, Patočka F, Kubelka V, Chýle M. Sérologická diagnostika obrny vepřů (Kloboukovy nemoci). Veterinární medicína 1961;6:63-68 [htm] [pdf-579kB] 

109. Patočka F, Kubelka V, Korych B. Virus Kloboukovy obrny a lidské polio jako enteroviry. Veterinární medicína 1961;6:53-61 [htm] [pdf-1024kB] 

110. Patočka F, John J, Kubelka V, Korb J, Šrajbr E. Tvorba protilátek při podávání antibiotik tetracyklinové řady. ČLČ 1960;99:1053-1058 [htm] [pdf-540kB] 

111. Patočka F, Souček A, Mára M, Záhorová L, Součková A. On differential diagnosis of Streptococci. Differentiation from Corynebacterium pyogenes varietas hominis. WHO Symp.on Lab. and Epid. Studies of Streptococcal Infection Praha "Coccal infections, Prague, 6-10 December 1960. [htm] [pdf-110kB]

112. Patočka F, Souček A, Mára M. New Observations of biological Properties and Toxinogenesis of atypical hemolytic Corynebacterium isolated from humans. J.HEMI 1960; 4:307-308.

113. Patočka F, Souček A, Mára M, Jedličková A, Záhorová L. Příspěvek k problematice tzv. atypických korynebaktérií pokládaných za lidské varianty Corynebacteria pyogenes. ČEMI 1961;10:184-189 [htm] [pdf-777kB]

114. Patočka F, Mára M, Souček A, Součková A. Observations on the biological properties of atypical haemolytic corynebacteria isolated from man as compared with Cor. heamolyticum, Cor. pyogenes bovis and Cor. ovis. I. In vivo investigations. J.HEMI 1962;6:1-11 [htm] [pdf-927kB]

115. Souček A, Součková A, Mára M, Patočka F. Observations on the biological properties of atypical haemolytic corynebacteria isolated from man as compared with Cor. heamolyticum, Cor. pyogenes bovis and Cor. ovis. II. In vitro investigations. J.HEMI 1962;6:13-23 [htm] [pdf-2296kB]

116. Patočka F, Mára M, Souček A, Součková A. Production and some Properties of toxic Components of Cor.pyogenes var.hominis, Cor. pyogenes bovis and Cor. ovis. Folia microbiol. 1962; 7: 201

117. Patočka F. Atypické záněty plic. Vnitřní lékařství 1963;9:11-18 [htm] [pdf-978kB]

118. Patočka F. Vývoj, úkoly a koncepce lékařské mikrobiologie. ČEMI 1963;12:14-21 [htm] [pdf-770kB]

119. Souček A, Součková A, Patočka F. Immunological demonstration of antigens in a toxic complex produced in broth cultures of Corynebacterium pyogens hominis. Folia microbiologica 1963;8:180-191 [htm] [pdf-261kB]

120. Patočka F. Úloha mikroorganismů při chronické bronchitidě. Praktický lékař 1964;44:729-730  [htm] [pdf-296kB]

121. Patočka F. Závěr V. vědecké konference. (V.vědecká konference fakulty všeobecného lékařství univerzity Karlovy).  [htm] [pdf-996kB]

122. Patočka F, Souček A, Součková A. Biological properties of Corynebacterium pyogenes varietas hominis and its differentiation from other pathogenic corynebacteria. Spisy Přírodovědecké fakulty University J.E.Purkyně v Brně 1964;10:522-524 [htm] [pdf-305kB]

123. Mára M, Patočka F, Souček A. The separation of lipase and phospholipase isolated from Cor. pyogenes var. hominis by gel filtration. Pleň lék.sborn.1966; suppl.16:105-109 [htm] [pdf-321kB]

124. Souček A, Součková A,Mára M, Patočka F. Isolation and enzymatic activity of toxins of Corynebaterium pyogenes hominis (C. haemolyticum). In: Abstr.of communications, IX. Interntional Congress for Microbiology, Moscow, 1966(f217) [htm] [pdf-145kB]

125. Patočka F,Souček A, Součková A, Mára M. Nondiphtheric corynebacterial toxins and their mode of action. [htm] [pdf-232kB]

126. Patočka F. New data on the biological properties of Corynebacterium pyogenes hominis. In: Bacterial toxins and selected topics in virology. Proc. XIth Conf. Charels Univ. Med. Faculty, Prague, Sept. 1966 [htm] [pdf-1698kB]

127. Chýle M, Korych B, Lojda Z, Patočka F. Reaction of PK cells during infection with Teschen disease virus (Klobouk virus). [htm] [pdf-1698kB]

128. Souček A, Součková A, Patočka F. Inhibition of the activity of alfpha toxin of Clostridium perfringens by toxic filtrates of Corynebacteria. Short communication. J.HEMI 1967;11:123-125 [htm] [pdf-608kB]

129. Patočka F,  John C,  Korych B. Zasílání materiálu k mikrobiologickému vyšetření. Lékařské repetitorium, ed. Charvát J, Státni zdravotnické nakladatelství, Praha (1967), str. 102-104

130. Patočka F,  Součková A,  Souček A. Pyogenní korynebakteria. Lék. repetitorium, J. Charvát ed., Praha (1967)

131. Korych B, Patočka F. Imunizace vepřů proti těšínské chorobě inaktivovanou a avirulentní vakcinou z tkáňových kultur. ČEMI 1967;16:257-267 [htm] [pdf-919kB]

132. Korych B, Mára M, Patočka F. Purifikace viru těšínské nemoci vepřů (TDV) na DEAE celulóze. ČEMI 1968;17:8-13 [htm] [pdf-548kB]

133. Chýle M, Korych B, Lojda Z, Patočka F. Cytochemical determination of enzymatic activities of PK cells infected with RNA and DNA viruses. In: Summary reports of International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, New York August 18-22, 1968. Springer Verlag New York Inc., 1968. [htm] [pdf-65kB]

134. John C, Dušková B. Phage T2 as immunogen. In: Bacterial toxins and selected topics in virology. Ed. Patočka F. & John C. Proceedings of the XIth conference of Charles University Medical Faculty, Prague (1968) pgs. 243-266

135. Patočka F, Kalvodová D. L-Forms of Corynebacterium hominis haemolyticum. Folia microbiologica 1968;13:545 [htm] [pdf-148kB]

136. Patočka F, John C, Tykal P, Meierová I. Effects of Tetracycline on the Antibody Response to Different Antigens. Folia Microbiologica 1968;13:555 [htm] [pdf-127kB]

137. Souček A,  Součková A. Phospholipase as toxins of Cor. pyogenes hominis. C. pseudotuberculosis and C. ulcerans. In: Bacterial toxins and selected topics in virology. F. Patočka, C. John ed., Praha (1968)

138. Mára M, Patočka F. Isolation and determination of molecular weights of phospholipases produced by Corynebacterium pyogenes hominis. Abstracts of communications. 6th FEBS Meeting, Madrid, April 1969 (649). [htm] [pdf-318kB]

139. Chýle M, Štěpán J, Fassati M, Chýle P, Patočka F. Some enzymes and isoenzymes of cultured cells infected by virus. In: Abstracts of communications, FEBS sixth meeting, Madrid 7.-11.1969 (261) [htm] [pdf-83kB]

140. Souček A, Patočka F, Součková A. Production of extracellular toxin by Listeria monocyteogenes in vitro. Preliminary report. J.HEMI 1969;13:271-272 [htm] [pdf-127kB]

141. Chýle P, Chýle M, Patočka F. Poznámka ke konservaci protozoí hlubokým zmrazením. V: Problematika konservace buněk, tkání a orgánů hlubokým zmrazením. Celostátní seminář, Liblice 28.-30.ledna 1969 (sborník), F.Bohm, ed. [htm] [pdf-205kB]

142. Korych B, Patočka F. Comparision of killed and live vaccines against Teschen disease virus (TDV) using different routes of inoculation. In: Proc. 10th int. Congr. permanent Secr. microbiol. Standart. int. Ass. microbiol. Soc., Prague 1967; Prog. immunobiol. Standard. (Karger, Basel; New York) 1969;3:211-213 [htm] [pdf-203kB]

143. Patočka F, Kalvodová D. L-formy Corynebacterium pyogenes hominis. ČEMI 1969;18:284-289 [htm] [pdf-5036kB]

144. Patočka F. K šedesátým narozeninám profesora Rašky. ČEMI 1969;18:260-261 [htm] [pdf-275kB]

145. Schön E, Wagner V, Mandlíková Z, Zieglerová V, Wágnerová M, Drnková V. Examination of Sensitivity to Antibiotics Isolated from Subjects Exposed to Chlortetracycline. Folia microbiol. 1970;15:222 [htm] [pdf-381kB]

146. Korych B, Patočka F. The immunological response of newborns and young piglets to infection with an avirulent strain of Teschen disease virus (TDV). Folia microb. 1970;15:233 [htm] [pdf-398kB]

147. Souček A,  Patočka F,  Součkové A. Demonstration of extracellular toxin of Listeria monocytogenes. Folia microbiol. 1970;:15:222

148. Korych B, Patočka F. On the problem of so-called nonspecific titres of antibodies against Teschen disease virus (TDV). Folia microbiol. 1970;15:238 [htm] [pdf-375kB]

149. Mára M, Kalvodová D, Patočka F. Correlation of growth and cytochrome b1 production in Corynebacterium haemolyticum to the haemin concentration in the medium. Folia microbiol.1971;16:520 [htm] [pdf-404kB]

150. Mára M, Beneš B, Patočka F. Listeria monocytogenes lipids: their dependance on the cultivation and strain virulence. Folia microbiol.1971;16:520 [htm] [pdf-404kB]

151. Patočka F, Mára M. A contribution to the pathogenicity of Listeria minocytogenes. In: Anthropozoonoses - Congressus cum partizipatione internationali - Štrbské Pleso 1971 (43) [htm] [pdf-404kB]

152. Patočka F, John C. Inhibition of antibody formation by tetracycline on the cellular level. In: VII Interational Congress of Chemotherapy,Prague, August 1971 (Abstract of communication A-3/11) [htm] [pdf-467kB] 

153. Patočka F,  John C. Některé znaky cholerového onemocnění. Vesmír 1970;50:82-87 [pdf-432kB]

154. John C, Patočka F, Sprátkova I. Tvorba protilátek při podávání antibiotik. Imunologie - Terapeutické aktuality. Sborník celostátni konference. Společnosti infekčního lékařstv, Praha (1972) str. 110-114 

155. Patočka F, John C, Sprátkova I. Šestáková H. Inhibition of Antibody Formation by Tetracycline on the Cellular Level. Advances in antimicrobial and antineoplastic chemotherapy. (1972) 193-196. [pdf-286kB]

156. Mára M, Kalvodová D, Patočka F, Veselská M. The effect of haemin on growth and cytochrome production in Corynebacterium haemolyticum. Acta Univ. Carol.Med. 1973;(19/3-4):197-206. [pdf-490kB]

157. Mára M, Patočka F, Beneš B. Vliv nekterych substratu na lipidy a mastne kyseliny Listeria monocytogenes. ČEMI 1973;22:17-30 [pdf-4444kB]

158. Mára M, Julák J, Patočka F. Isolation and Chemical Propertirs of biologically active Fractions of the Surface of L. monocytogenes. J. HEMI 1974;18:359-364. [pdf-375kB]

159. Mára M, Patočka F, Julák J, Potužníková B. Contribution to Knowledge of Factors participating in Virulence of L. monocytogenes. II. The Study of chemical Nature of the Complex Ei. J.HEMI 1974;18:29-41. [pdf-931kB]

160. Patočka F, Mára M, Potužníková B, Jirásek A, Menčíková E. Biological Properties of Surface Components of L. monocytogenes (Ei faktor). J.HEMI 1674;18:365-368. [pdf-270kB]

161. Kalvodová D, Patočka F. L-formy of Listeria monocytogenes. Folia microbiologica 1975;(20/1):89-90. [pdf-55kB]

162. Sprátkova I, John C, Mára M, Patočka F. Determination of Cellular Hypersensitivity to Listeria monocytogenes. Folia microbiol. 1975;20:85. [pdf-67kB]

163. Menčíková E, Patočka F, Jirásek A, Mára M. Biological Properties of certain Strains of Listeria in vivo and in vitro. Folia microbiol. 1976;21:237. [pdf-69kB]

164. Potužníková B,  Mára M,  John C,  Menčíková E, Patočka F, Hánova I. Biochemical, Toxic and Antigenic Properties of Factors Ei Isolated from Various Serotypes of Listeria monocytogenes. Folia microbiol. 1976;21:237. [pdf-87kB]

165. Menčíková E, Mára M, Patočka F, Jirásek A. The Pathogenicity of Listeria monocytogenes.Abstracts of Int. Symp."Biologicaly active Products of Microorganisms in Pathogenesity of Human Diseases",Prague-Liblice (1978) 50. 

166. Patočka F, Menčíková E, Seeliger H, Jirásek A. Neurotropic Activity of a Strain of Listeria innocua in Suckling Mice. Zbl. Bakt. Hyg. I.Abt. Orig. A 1979;243:490-498. [pdf-804kB]

167. Mára M, Julák J, Menčíková E, Patočka F. Isolation and biological activity of endotoxin-like substances from Listeria monocytogenes. Sborník kongresu"Zoonózy",Štrbské Pleso (1980) str.74.


 

Učebnice

František Patočka a spolupracovníci. Lékařská mikrobiologie. Avicenum, Praha 1970. 897 stran textu, 125 grafů a kreslených obrázků, 127 fotografií.

Redakce:
Jiří Schindler, Ctirad John, Bohuslav Korych, Milan Chýle.

Autoři:
John C, Dvořák J, Chýle M, Korych B, Kubelka V, Mára M, Menčíková E, Novotný P, Otčenášek M, Patočka F, Petrů M, Schön E, Souček A, Součková A.

 


Vzpomínka na pana profesora Františka Patočku.
Bednář M. Statim 1993;2(39):4

Patočkův ústav: Konec nebo začátek?
Bednář M, KMIL/Patogen, 2001; 7(6):5-6

Veškeré nahlášené publikace pracovníků Patočkova Ústavu v letech 1895-1992

kontakt: bednarm@cbox.cz

Zpět na úvodní stránku Ústavu lékařské mikrobiologie 3.lékařské fakulty UK v Praze


[CNW:Counter]