· Hemophilus influenzae ·


Morfologie

· Gram negativní až gram labilní opouzdřená, nepohyblivá, nesporulující krátká (1.5 mm) tyčka, tvořící řetízky. Morfologie závisí na stáří kultury a na použitém médiu. V obohaceném médiu jsou za 6-8 hod. převážně kokobacilární formy, později delší tyčky (uspořádané do charakteristického obrazu rozházených zápalek), lyzované baktérie a formy pleomorfní. V mladších kulturách na obohacených médiích tvoří pouzdra. Testu bobtnání pouzdra se užívá pro typizaci H.influenzae.

· Na KA roste pouze v sousedství stafylokoků v podobě malých, okrouhlých, konvexních kolonií = satelitismus.

Hemophilus influenzae

Fyziologie

· H.influenzae je fakultativní anaerob, přítomný na sliznici nosohlatanu zdravých lidí. Většina hemofilů, které jsou součástí normální flóry horních cest dýchacích nemá pouzdra. Ztrátou pouzdra, se mění jeho typ. Druhové rozlišení se provádí podle závislosti na faktorech X a V. Faktor X působí fyziologicky jako hemin, faktor V je v podstatě NAD a difunduje z kolonií S.aureus do půdy. Podle charakteru pouzdra se hemofily třídí do 6 antigenních typů (a - f). Kapsulární antigen typu b je polyribosoribitol fosfát (PRP). Somatický antigen H.influenzae má nejméně 2 proteiny : t.zv. P substanci, M substanci jež je labilní povrchový antigen.

· Typovou specifitu lze přenést transformaci na na jiný kmen. Rezistence k ampicilinu a chloramfenikolu a je přenosná a determinována plazmidy.


Patogenita

· Neopouzdřené kmeny jsou součástí flory HCD. H.influenzae neprodukuje exotoxin. Úloha jeho toxického somatického antigenu v patogeneze není jasná. Opouzdřené kmeny, především typ b, jsou původci hnisavých respiračních infekcí, přenosných kapénkovou infekcí. H.influenzae není virulentníí pro zvířata. Řada kmenů typu b produkuje IgA1 proteázu.


Onemocnění


Terapie

[<<Mikrobiologie] [<Repetitorium]