Učitelé ústavu

Sekretariát: Petra Lipertová 267 162 531
Učitelé klinické biochemie: Prof. MUDr Antonín Jabor, CSc.
MUDr Janka Franeková, Ph.D.
Ing. Jarmila Krotká
MUDr Peter Sečnik
Učitelé mikrobiologie:

 

 
Doc. MUDr.Marek Bednář, CSc. 267 162 580 
Doc. MUDr Pavel Čermák, CSc.
MUDr  Helena Jordáková 
Ing. Alice Michálková 
MUDr Miroslava Oplatková 
Prim. MUDr Filip Prusík 
MUDr Hana Soukupová 
MUDr.Ilona Zemanová 267 082 307