Vyhlášky a informace Ústavu laboratorní diagnostiky - mikrobiologie:

Magisterský směr 2017/2018

Mikrobiologie, Imunologie, Obecná infektologie - 3.ročník. 

Doporučená literatura z lékařské mikrobiologie pro oba semestry:

Základní text: Murray P, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology, eighth ed., Elsevier Mosby 2015 .  Studentům, kteří nedokážou číst anglický odborný text, lze s výhradou zastaralosti doporučit české zdroje, např. Bednář M. a kolektiv, Votava M. obecná a speciální. Všechny tyto učebnice jsou uspořádány podle taxonomie patogenních mikrobů, k lepšímu utřídění jejich biologických vlastností.    

Moderní mikrobiologický text zaměřený klinicky (upořádaný podle postižených orgánů a systémů ke snazší diferenciální diagnostice infekčních stavů) je v potřebném rozsahu obsažen v nové učebnici infektologie Beneš J., kterou studenti budou potřebovat i v pátém ročníku. To je druhý základní text

Český překlad Mimsovy lékařské mikrobiologie je rovněž klinicky zaměřen a lze jej doporučit s výhradou:  je moderní, ale čeština je chatrná a četba namáhavá.  

Jako repetitorium klinické mikrobiologie doporučujeme skriptum Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie autorů Votava M, Ondrovčík P. Vyšlo i nové vydání (jen Votava, Ondrovčík bohužel zemřel).

 

Další informace:

    1. Kolokvia nahrazují dílčí zápočty tří oborů sdružených v předmětu a jsou součástí záznamu v SIS. Musí být potvrzena asistentem.  
    2. Při opakování ročníku je nejnižší uznatelnou jednotkou v SIS potvrzené kolokvium (ne jeho části).
    3. Zápočet je formální záznam, uděluje se pouze po letním semestru na základě 4 dříve získaných kolokvií (imunologie, mikrobiologie zima, mikrobiologie léto, infektologie). Zápočet umožňuje přihlášení ke zkoušce.
    4. Zimní kolokvium z mikrobiologie zahrnuje dva písemné ověřovací testy. Letní kolokvium z mikrobiologie zahrnuje kromě tří písemných ověřovacích testů z mikrobiologie ještě samostatný test z patologie infekčních nemocí. Speciální patologie se při zkoušce samostatně nezkouší.
    5. Kolokvium z infektologie zahrnuje samostatný test z farmakologie antiinfekčních látek organizovaný Ústavem farmakologie. 
    6. Zkouška bude v letním semestru, ústní, před tříčlennou komisí (mikrobiolog, infektolog, imunolog).
    7. Otázky jsou vyvěšeny - SIS, otázky z mikrobiologie i zde
    8. Termíny ke zkoušce v letním semestru se vypisují podle potřeby, zpočátku jich bude vypsáno málo. Vždy jakmile bude termín plný, vypíše se další termín v týdnu. Zkoušející učitelé totiž z pracovních důvodů nemohou  jet na zkoušení kvůli dvěma nebo třem studentům. Z téhož důvodu bude důkladně zkoumán důvod nepřítomnosti přihlášeného (a včas neodhlášeného) studenta. 
    9. Spuštění zápisu ke zkoušce bude podmíněno zapsáním zápočtu z předmětu na SIS, které u bezproblémových studentů proběhne naráz. Ostatní se zapíší později. 

Odkaz na Bakalářské směry

Souhrnný znalostní test (6. ročník)