Vyhlášky a informace Ústavu laboratorní diagnostiky - mikrobiologie:

Magisterský směr 2016/2017

Mikrobiologie, Imunologie, Obecná infektologie - 3.ročník. 

Doporučená literatura z lékařské mikrobiologie pro oba semestry:

Základní text: Murray P, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology, eighth ed., Elsevier Mosby 2015 .  Studentům, kteří nedokážou číst anglický odborný text, lze s výhradou zastaralosti doporučit české zdroje, např. Bednář M. a kolektiv, Votava M. obecná a speciální. Všechny tyto učebnice jsou uspořádány podle taxonomie patogenních mikrobů, k lepšímu utřídění jejich biologických vlastností.    

Moderní mikrobiologický text zaměřený klinicky (upořádaný podle postižených orgánů a systémů ke snazší diferenciální diagnostice infekčních stavů) je v potřebném rozsahu obsažen v nové učebnici infektologie Beneš J., kterou studenti budou potřebovat i v pátém ročníku. To je druhý základní text

Český překlad Mimsovy lékařské mikrobiologie je rovněž klinicky zaměřen a lze jej doporučit s výhradou:  je moderní, ale čeština je chatrná a četba namáhavá.  

Jako repetitorium klinické mikrobiologie doporučujeme skriptum Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie autorů Votava M, Ondrovčík P. Vyšlo i nové vydání (jen Votava, Ondrovčík bohužel zemřel).

 

Další informace:

    1. Kolokvia nahrazují dílčí zápočty tří oborů sdružených v předmětu a jsou součástí záznamu v SIS. Musí být potvrzena asistentem.  
    2. Při opakování ročníku je nejnižší uznatelnou jednotkou v SIS potvrzené kolokvium (ne jeho části).
    3. Zápočet je formální záznam, uděluje se pouze po letním semestru na základě 4 dříve získaných kolokvií (imunologie, mikrobiologie zima, mikrobiologie léto, infektologie). Zápočet umožňuje přihlášení ke zkoušce.
    4. Zimní kolokvium z mikrobiologie zahrnuje dva písemné ověřovací testy. Letní kolokvium z mikrobiologie zahrnuje kromě tří písemných ověřovacích testů z mikrobiologie ještě samostatný test z patologie infekčních nemocí. Speciální patologie se při zkoušce samostatně nezkouší.
    5. Kolokvium z infektologie zahrnuje samostatný test z farmakologie antiinfekčních látek organizovaný Ústavem farmakologie. 
    6. Zkouška bude v letním semestru, ústní, před tříčlennou komisí (mikrobiolog, infektolog, imunolog).
    7. Otázky jsou vyvěšeny - SIS, otázky z mikrobiologie i zde
    8. Termíny ke zkoušce v letním semestru se vypisují podle potřeby, zpočátku jich bude vypsáno málo. Vždy jakmile bude termín plný, vypíše se další termín v týdnu. Zkoušející učitelé totiž z pracovních důvodů nemohou  jet na zkoušení kvůli dvěma nebo třem studentům. Z téhož důvodu bude důkladně zkoumán důvod nepřítomnosti přihlášeného (a včas neodhlášeného) studenta. 
    9. Spuštění zápisu ke zkoušce bude podmíněno zapsáním zápočtu z předmětu na SIS, které u bezproblémových studentů proběhne naráz. Ostatní se zapíší později. 

Odkaz na Bakalářské směry

Odkaz na výsledky testu z interní propedeutiky

Odkaz na výsledky souhrnného znalostního testu (synoptic assessment test) šestého ročníku 25. 5. 2017

Odkaz na výsledky náhradního termínu souhrnného znalostního testu (synoptic assessment test) šestého ročníku červen 2017