Průběžné ověřovací testy slouží ke kontrole studia tak, aby zkouška pak byla snadnější. Vzhledem ke značné zkouškové zátěži studentů na konci 6. semestru nevidíme jiný způsob, jak zajistit oboustranně důstojný průběh zkoušky.

Studenti s výrazně slabým výkonem budou ústně přezkušováni.

Obsah testů vychází z učebních textů, ze seminářů a z praktických cvičení. Ale k usnadnění přípravy uvádíme stránkový rozsah učiva k jednotlivým testům, jehož zvládnutí studentovi zajistí úspěch. Stránky uvedené kurzívou slouží k pochopení souvislostí a otázky v testu nebudou od nich primárně odvozeny.  

Pořadové číslo testu Datum konání testu Murray et al.

Medical Microbiology

Beneš J et al. Infektologie Bednář M et al. Lékařská mikrobiologie Další test na formuláři, samostatně hodnocený Výsledky
1. 3.12.2018 Stránkový rozsah učiva jednotlivých testů  je uveden zde (klikněte).

 

69-72 17-23, 26-36, 43-46, 48-64, 75-88, 114-184   zde
2. 17.12.2018 73-83
196-256

260-261
406-444
465-478
491-507
509-533
537-549
558-570
594-602
193-229
246-287
298-304
  zde
 3. 23.4.2019 264-318
418-429
491-499
558-570
582-592
185-192
230-245
288-297
305-340
344-364
  zde
 4. 20.5.2019 101-161, 320-376 367-395, 421-482, 485-526 Farmakologie )1  zde
 5.  29.5.2019 165-191 396-420 Speciální patologie infekčních stavů a poruch imunity           zde

)1 Zahrnuje látku probíranou v rámci kurzu MII

 

Poslední úprava dne 20.3.2019