NUHT logo

Staphylococcus aureus (včetně MRSA)

Hlavní klinické obrazy:

MSSA: Obvykle citlivé na:

při závažných infekcích je vhodné poradit se s mikrobiologem o synergicky působící kombinaci

MSSA: obvykle rezistentní k:

MRSA: (multirezistentní kmeny): obvykle citlivé na:

MRSA: obvykle rezistentní na:

Stránka naposledy editována: 30/12/2009. Copyright .

Originální stránka