Ústav mikrobiologie se zabývá pregraduální i specializační výukou lékařské mikrobiologie. Ústav mikrobiologie je společným pracovištěm 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Státního zdravotního ústavu.

 

 

 

Magisterské studium - předmět Mikrobiologie, Imunologie, Obecná infektologie Bakalářské studium - vyhlášky Repetitorium:   Jiné zdroje informací (on-line učebnice, seznamy bakterií, elektronicky dostupné časopisy apod.)