Ústav laboratorní diagnostiky se zabývá pregraduální i specializační výukou klinické biochemie, laboratorní hematologie, imunologie, mikrobiologie, výzkumem a vyšetřováním klinických vzorků pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

 

 

 

Magisterské studium - kurz Mikrobiologie, Imunologie, Obecná infektologie Bakalářské studium - vyhlášky Repetitorium:   Jiné zdroje informací (on-line učebnice, seznamy bakterií, elektronicky dostupné časopisy apod.)