Výsledky závěrečného znalostního testu studentů 6. ročníku dne 25. 5. 2017

 Testu se letos zúčastnilo 121 posluchačů 3. lékařské fakulty. Testy 1, 2, 3 měly po 40 otázkách a svým obsahem odpovídaly silně zkráceným USMLE testům STEP1, 2, 3. Skutečné USMLE testy jsou počtem otázek asi 8x  rozsáhlejší a konají se každý zvlášť, s dlouhým  časovým odstupem. Před každým z testů se v USA předpokládá dlouhá příprava zaměřená na tématiku zamýšleného testu. Hranice úspěšnosti jednotlivce bývala podle celkové úrovně uchazečů 60-70% správně zodpovězených otázek. Nyní je to již trochu jiné, ale pro porovnání mezi našimi ročníky se držíme stavu před 10 lety, kdy byl tento test na naší fakultě psán poprvé. Úspěšnost u absolventů z jiných než amerických nebo kanadských lékařských fakult bývá asi 70% pro každý z testů. 

Každý účastník si může prohlédnout své bodové hodnocení a stáhnout seznam svých chyb.  

Rozdělení výsledků:

Obr. 1. - Rozdělení výsledků. Čeští i anglicky hovořící studenti.

 

Výsledky ukazuje tabulka 1. Průměrný celkový výsledek českých studentů je 71,28 (v loni 70,65). Průměrný celkový výsledek zahraničních studentů je 69,24 (v loni 70,51).

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%  84% 46% 16%
 70%  52% 10% 3%

Tab.1 Počet studentů 3. LFUK (českých i zahraničních), u kterých lze s příslušnou statistickou chybou předpokládat, že by uspěli v USMLE testu - v jednom ze tří, ve dvou ze tří či ve všech třech testech (v praxi se však píše vždy jen jeden test, na který byla zaměřena předchozí příprava uchazeče). Studenti splňující dva testy jsou v tabulce zahrnuti i mezi studenty splňující jen jeden test, analogicky studenti splňující všechny tři testy jsou zahrnuti i mezi studenty splňujícími dva testy a mezi studenty splňující jeden test. Počet hodnocených studentů: 121. Limit testů USMLE se podle úrovně účastníků pohybuje mezi 60-70% správně zodpovězených otázek. To odpovídá 24 - 28 správně zodpovězeným otázkám  z našeho 40 otázkového testu. (Kvůli porovnání ročníků jsou používána stále stejná kritéria z roku 2008.)

Pro porovnání starší výsledky (otázky byly stejné):

2008:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%   91%  58%  22%
 70%   63%  15%  1,9%

 

2009:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%   85,9%  44,4%  17,0%
 70%   49,0%  8,9%  0,7%

 

2010:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve vtřech testech
 60%   76,6%  46,0%  17,5%
 70%   43,1%  8,0%  2,9%

 

2011:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%  63,8%  47,5%  16,3%
 70%   44,9%  7,7%  2,3%

 

2012:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%   91,9%  59,4%  25,6%
 70%   51,9%  15,0%  3,8%

 

2013:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%   88,7%  55,1%  22,0%
 70%   55,2%  15,6%  0,7%

 

2014:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%  89,5% 58,9% 16,4%
 70%  49,2% 11,2% 0%

 

2015:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%  91,6% 50,4% 21,0%
 70%  49,2% 16,2% 2,5%

 

2016:

 limit

studentů 3.LF splňujících  limit

 v jednom z testů   ve dvou z testů  ve třech testech
 60%  87,2% 43,9% 17,6%
 70%  53,7% 12,8% 2,4%

 

Výsledky jednotlivců (body, pořadí ze 121 studentů): 

 

Id.Numb. Test1 Test2 Test3 Suma Rank/121
1005719 20 25 23 68 75
1006313 23 29 19 71 54
1014717 16 20 16 52 120
1017016 25 33 26 84 11
1027015 22 27 25 74 39
1036618 16 14 13 43 121
1040512 19 24 20 63 98
1044714 26 31 23 80 18
1072819 21 22 21 64 93
1122913 18 23 18 59 107
1124794 24 30 29 83 12
1276737 17 19 25 61 105
1290674 25 26 20 71 54
1302906 16 25 14 55 117
1325401 28 26 26 80 18
1337281 21 28 23 72 48
1344651 17 23 17 57 113
1347434 27 31 22 80 18
1399915 19 29 21 69 70
1440714 15 22 19 56 114
1510707 21 31 18 70 61
1541056 26 25 23 74 39
1578874 25 20 17 62 100
1651496 22 27 24 73 45
1768613 16 34 25 75 34
1794738 26 36 29 91 2
1875599 21 28 24 73 45
1900536 27 34 27 88 6
1908995 22 26 21 69 70
2081244 14 28 17 59 107
2087437 25 29 15 69 70
2129732 29 28 30 87 7
2219503 20 30 16 66 84
2240447 23 25 21 69 70
2282698 19 27 23 69 70
2359093 21 26 24 71 54
2379729 23 30 23 76 31
2575661 22 27 21 70 61
2648789 21 24 21 66 84
2664948 19 29 23 71 54
2685925 22 29 24 75 34
2703360 16 23 14 53 119
2835074 27 28 25 80 18
2918234 13 27 19 59 107
2950662 20 20 14 54 118
2956624 29 34 28 91 2
3027299 19 25 15 59 107
3080616 25 33 24 82 16
3113341 21 27 20 68 75
3125485 29 36 27 92 1
3359246 20 23 22 65 87
3421869 30 32 23 85 9
3543001 20 28 23 71 54
3763419 21 26 27 74 39
3866863 24 32 24 80 18
4051784 18 26 20 64 93
4079031 21 27 22 70 61
4240148 18 20 18 56 114
4414872 26 35 22 83 12
4534981 21 28 21 70 61
4781128 17 29 19 65 87
5511022 17 26 17 60 106
5575867 19 26 25 70 61
5580267 19 29 22 70 61
5710287 19 28 27 74 39
5713554 25 31 21 77 29
5715402 13 25 24 62 100
5807890 17 28 25 70 61
5867576 20 34 20 74 39
5905372 27 31 31 89 4
6012248 24 31 27 82 16
6186026 29 26 24 79 25
6443206 22 35 26 83 12
6535529 25 29 22 76 31
6549752 19 28 25 72 48
6556231 22 21 22 65 87
6579463 22 21 22 65 87
6604268 20 27 21 68 75
6657288 26 33 28 87 7
6673997 19 32 22 73 45
6721616 21 24 21 66 84
6798253 17 30 28 75 34
6971162 27 27 18 72 48
6978433 27 28 21 76 31
7106781 21 29 20 70 61
7225537 18 27 25 70 61
7538454 15 28 16 59 107
7662721 18 22 22 62 100
7670366 21 30 23 74 39
7688758 23 30 27 80 18
7731647 20 33 22 75 34
7764295 19 28 25 72 48
7931297 24 29 24 77 29
7999640 18 28 21 67 82
8010475 22 27 30 79 25
8053727 14 22 22 58 112
8285101 18 28 22 68 75
8287004 23 20 21 64 93
8362123 25 24 23 72 48
8596280 18 31 22 71 54
8596808 22 28 25 75 34
8598579 24 34 22 80 18
8713276 28 28 29 85 9
8733230 26 27 26 79 25
8871709 20 23 21 64 93
8910077 24 27 20 71 54
9054364 25 25 22 72 48
9119825 23 30 30 83 12
9150009 14 25 23 62 100
9178169 21 22 20 63 98
9228054 20 23 22 65 87
9323105 15 25 22 62 100
9452432 19 27 18 64 93
9514252 28 33 28 89 4
9519884 20 24 21 65 87
9521479 20 24 24 68 75
9534448 21 24 22 67 82
9539112 17 28 23 68 75
9650696 19 27 22 68 75
9842569 16 20 20 56 114
9852436 24 32 23 79 25

Chybová hlášení jednotlivců:

1005719 1006313 1014717 1017016 1027015 1036618 1040512 1044714 1072819 1122913 1124794 1276737 1290674 1302906 1325401 1337281 1344651 1347434 1399915 1440714 1510707 1541056 1578874 1651496 1768613 1794738 1875599 1900536 1908995 2081244 2087437 2129732 2219503 2240447 2282698 2359093 2379729 2575661 2648789 2664948 2685925 2703360 2835074 2918234 2950662 2956624 3027299 3080616 3113341 3125485 3359246 3421869 3543001 3763419 3866863 4051784 4079031 4240148 4414872 4534981 4781128 5511022 5575867 5580267 5710287 5713554 5715402 5807890 5867576 5905372 6012248 6186026 6443206 6535529 6549752 6556231 6579463 6604268 6657288 6673997 6721616 6798253 6971162 6978433 7106781 7225537 7538454 7662721 7670366 7688758 7731647 7764295 7931297 7999640 8010475 8053727 8285101 8287004 8362123 8596280 8596808 8598579 8713276 8733230 8871709 8910077 9054364 9119825 9150009 9178169 9228054 9323105 9452432 9514252 9519884 9521479 9534448 9539112 9650696 9842569 9852436